Co nowego
w FORMED?

W celu promocji potencjału polskiej branży sprzętu medycznego ZBH Budapeszt organizuje polskie stoisko narodowe podczas Kongresu Węgierskiego Stowarzyszenia Szpitali w Eger, w dniach 10-12 kwietnia. 

– Jest to najważniejsza impreza organizowana dla branży medycznej, w której bezpośredni udział bierze kadra zarządzająca węgierskimi szpitalami, w szczególności osoby odpowiedzialne za zakup wyposażenia i urządzeń medycznych – mówi Marcin Karaskiewicz.  – Na naszym stoisku zaprezentujemy trzy polskie firmy: M2M Team, Ana-med, M4Medical, Formed oraz nasz węgierski partner – Vatner Kft – dodaje Karaskiewicz.

cztaj więcej...

Zobacz również